Home

TEN OORLOG
van Tom Lanoye

“There is tremendous poetry in killing”

 

Door wraak gedreven ontketenen de drie ‘bruurs’ Edwaar, Sjors en Risjaar een bloedige oorlog om de troon van Engeland. Ze slaan de handen in elkaar en slagen in hun opzet: Edwaar wordt King.

“Bruurs !
Imagine we could put our blood together?
This land would light up as a kiekenschuur
That shivers in het vuur van onz’ coleire!”

Maar eenmaal het doel bereikt, woedt het gevaar van binnenuit. De wraaklust bij Risjaar, gebocheld en misvormd, is nog niet geblust. Hij ziet zijn kans schoon om zich te ontpoppen tot de grootste ‘Modderfokker’ uit de theatergeschiedenis.

TEN OORLOG schetst de vernietigende, neerwaartse spiraal die machtswellust ontketent. Shakespeares “War of the Roses” werd door Tom Lanoye vertaald en bewerkt tot een explosieve, hedendaagse theatertekst. Een verhaal over macht en machthebbers dat zijn directe weerslag heeft op de situatie vandaag, honderd jaar na het einde van de Grote Oorlog. Door het machismo van de grote leiders weerklinkt de taal van vergelding steeds luider en wordt er opnieuw zeer lichtzinnig omgesprongen met oorlogsdreigementen.

TEN OORLOG werd 20 jaar geleden voor het eerst opgevoerd door de Blauwe Maandag Compagnie met een topcast (Jan Decleir, Wim Opbrouck, Johan Heldenbergh, Ariane Van Vliet, Vic De Wachter, Els Dottermans, Lucas Van den Eynde…) De marathonvoorstelling die ongeveer 10 uur duurde, had een immens succes. Compagnie Gardavoe brengt de laatste twee stukken van dit verhaal: ‘Edwaar the King’ en ‘Risjaar Modderfokker den Derde’.

TEN OORLOG is de eerste voorstelling van Compagnie Gardavoe. Dit nieuwe Aalsterse gezelschap combineert toneel, dans en muziek en wil een groot publiek aanspreken met hun voorstellingen. Dit alles gaat door op unieke openluchtlocaties. Voor deze eerste productie wordt gekozen voor de Spiegelvijver in het stadspark van Aalst, een prachtvijver in een prachtpark, gebouwd tijdens de Eerste Wereldoorlog.

TEN OORLOG is diep verweven met de stad Aalst. Zowel de professionele omkadering als de acteurs hebben een link met deze stad. Bovendien werken we samen met scholen, bedrijven en verenigingen uit de regio.

Met TEN OORLOG wordt brutale humor en explosieve poëzie weerspiegeld in de mooiste vijver van Aalst.

 

 

Voor vragen: info@compagniegardavoe.be