Helpende handen

Gezocht:
Voor TEN OORLOG zijn we op zoek naar een aantal enthousiaste helpende handen om in de loop van augustus te komen meewerken aan het decor.

Decor TEN OORLOG

Het decor voor TEN OORLOG wordt een imposante constructie op de Spiegelvijver: een vervaarlijke, afgeleefde en monsterachtige toren rijst op uit het water. Dit concept versmelt het majestueuze en indrukwekkende met het afgrijselijke. Het lijkt alsof er ooit een prachtige kathedraal heeft gestaan, maar dat deze door de lange oorlog gereduceerd is tot een bouwvallig gedrocht.

Het creatieve brein achter dit decor is Gert Schatteman, een Aalsters kunstenaar die zijn sporen onder meer bij zijn creatie van talloze figuren voor de Aalsterse carnavalsstoet verdiend heeft.

nv Jan De Nul legt een podium en daarop bouwt G.D.A. Systems de stellingconstructie. Van deze stellingconstructie mag er echter niet veel meer te zien zijn. De ruwbouw moet omgetoverd worden tot het ontwerp van Gert. Daarvoor zijn we op zoek naar helpende handen die in augustus bereid zijn 1 of meerdere dagen te komen helpen, onder begeleiding van Gert Schatteman. Naast een ontzettende hulp voor ons kan het ook voor jezelf interessant zijn. Tijdens de werkdagen zal Gert immers verschillende (verf-)technieken aanleren.

Laat je niet afschrikken door de omvang en de complexiteit van het decor. We hebben mensen nodig die ervaring hebben met (decor)bouw en hun weg weten met verschillende machines, maar daarnaast kunnen we evengoed “leken” gebruiken. Op basis van wat je zelf aangeeft te kunnen, zal Gert je in gang zetten met een haalbare taak.

Concreet kan je:
● je vrij maken op 1 of meerdere dagen in augustus 2018.
● ons helpen bij een van de vele taken van decorbouw: gaande van zware fysieke of technische arbeid tot verfwerken. Jij geeft zelf duidelijk aan wat je kan/wil.

Concreet krijg je hiervoor:
● de kans om samen met Gert Schatteman te werken. Hij zal de decormedewerkers verschillende technieken aanleren.
● een unieke ervaring om mee te werken aan een indrukwekkend decor.

Geïnteresseerd? Op onderstaande link kan u zich inschrijven. Ter verduidelijking: in het formulier moet je een periode van beschikbaarheid aanduiden. Wij verwachten niet dat je die hele week elke dag komt helpen. We willen gewoon een inschatting kunnen maken in welke periode de meeste mensen kunnen komen. Concrete dagen waarop je komt helpen, worden dan later nog vastgelegd.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6WunKzkflW0IL49Fr_bXihW7PuR1sk9BMedpwaqm691g-dA/viewform?c=0&w=1